40 Masalah Syiah — Emilia Renita A. Z.

“40 Masalah Syiah”

Karya Emilia Renita A. Z.

 

40 Masalah Syiah -- Emilia Renita A. Z.

Ebook Gratis

Download Ebook

Buku “40 Masalah Syiah” ini tidaklah dibuat untuk memecah belah kaum muslimin. Bukan pula dibuat untuk saling hujat, menyerang dan mengkafirkan. Buku ini sengaja dibuat untuk tabayyun atas buku-buku dan selebaran-selebaran yang sengaja dibuat untuk memprovokasi orang awam dan menyebarkan fitnah tentang Syiah.

DAFTAR ISI
Pengantar Editor 7
Kata Pengantar 12
BAGIAN 1 : EMPAT MASALAH AL-QURAN 17
BAB 1 — AJARAN SYIAH TIDAK BERDASARKAN AL-QUR’AN 18
BAB 2 — MUSHAF AL-QUR’AN YANG BERBEDA : MUSHAF ALI 29
BAB 3 — AQIDAH TAHRIF QUR’AN 35
BAB 4 — MEMANIPULASI PENAFSIRAN AL-QUR’AN 43
BAGIAN 2 : LIMA MASALAH AL-HADIS 46
BAB 5 — AJARAN SYIAH TIDAK BERDASARKAN AL-SUNNAH 47
BAB 6 — HADIS TSAQALAYN (DUA PUSAKA) DHAIF ? 54
BAB 7 — HADIS GHADIR KHUM DHA’IF ? 62
BAB 8 — SYIAH MENGKAFIRKAN SEMUA SAHABAT NABI SAW 71
BAB 9 — SYIAH MELAKNAT SAHABAT 83
BAGIAN 3 : EMPAT BELAS MASALAH AQIDAH 88
BAB 10 — ISHMAH PARA IMAM 89
BAB 11 — IMAMAH 93
BAB 12 — MENGKULTUSKAN ALI 96
BAB 13 — IMAM YANG GHAIB (IMAM MAHDI AFS) ITU TAKHAYUL 98
BAB 14 — ABU THALIB, PAMAN NABI YANG MASUK NERAKA 103
BAB 15 — TAQIYYAH : AJARAN KEMUNAFIKAN 109
BAB 16 — ALLAH BOLEH KHILAF (AL BADA’) 113
BAB 17 — REINKARNASI : AL-RAJ’AH 115
BAB 18 — RUKUN IMAN DAN RUKUN ISLAMNYA BERBEDA 118
BAB 19 — PARA IMAM MENGETAHUI YANG GHAIB 120
BAB 20 — PARA IMAM MEMILIKI DUNIA DAN AKHIRAT 122
BAB 21 — KEPERCAYAAN PADA TABARRUK 124
BAB 22 — MENYEMBAH KUBURAN 128
BAB 23 — TAWASUL : BERDOA KEPADA SELAIN TUHAN 131
BAGIAN 4 : ENAM BELAS MASALAH FIQIH 134
BAB 24 — PEMBACAAN SHALAWAT KEPADA KELUARGA NABI SAW 135
BAB 25 — “HAYYA ‘ALA KHAYRIL AMAL” DALAM AZAN 137
BAB 26 — MENGUSAP KAKU DALAM BERWUDLU 141
BAB 27 — TANGAN LURUS DALAM SHALAT 145
BAB 28 — TIDAK MEMBACA “AMIN” DALAM SHALAT 151
BAB 29 — QUNUT PADA SETIAP SALAT 159
BAB 30 — MENGANGKAT TANGAN PADA SETIAP TAKBIR DAN MENGAKHIRI SHALAT DENGAN TAKBIR 163
BAB 31 — SUJUD DI ATAS TANAH 167
BAB 32 — MENJAMAK SALAT 171
BAB 33 — WAJIB QASHAR DALAM SAFAR 173
BAB 34 — WAJIB BERBUKA PUASA DALAM SAFAR 177
BAB 35 — WAKTU BERBUKA PUASA YANG BERBEDA 184
BAB 36 — KHUMS : MENGELUARKAN 20% PENGHASILAN 186
BAB 37 — TIDAK MELAKUKAN SALAT TARAWIH DI BULAN RAMADHAN 193
BAB 38 — PERINGATAN NISYFU SYA’BAN 202
BAB 39 — MENANGISI MAYYIT 206
BAB 40 — NIKAH MUT’AH 213
LAMPIRAN : FITNAH-FITNAH TERHADAP SYIAH 222
1. Jibril Salah Menyampaikan Wahyu 223
2. Syiah Agama Produk Abdullah Bin Saba 224
3. Syiah Agama Orang Persia 227
4. Syiah Mengkafirkan Ahlussunnah 227
5. Syiah Tidak Akan Masuk Neraka 228
6. Syiah Menghalalkan Menyewa Faraj 229
7. Imam Khomeini Mengizinkan Mut’ah dengan Anak Perempuan di Bawah Umur 230
8. Syiah Tidak Mengakui Ijtihad 230
9. Syiah Ahli Bid’ah 231
10. Ashura Membina Dendam Sejarah 233
11. Gambar “Kemesraan Ulama Syiah” yang Mencium Mulut Anak Laki-laki Kecil 234
12. Foto “Kemesraan” Ulama Syiah dengan Rabbi Yahudi 235
13. Menjawab Buku Syeikh Abdullah bin Muhammad “Menyingkap Kesesatan Aqidah Syiah” 236

Semoga ebook “40 Masalah Syiah” yang ditulis oleh Emilia Renita AZ ini dapat membangun kesadaran kita dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Amiin.

Btw, jika rekan-rekan juga tertarik dengan dunia website dan internet marketing, rekan-rekan dapat mengisi form untuk memperoleh tutorial gratis dengan mengklik link http://superinternetmarketer.com/register atau mengklik gambar di bawah ini.

Salam Sukses Bahagia,

Admin Gudang Ebook

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*